1. ÁSZF hatálya és általános rendelkezések

1.1 Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a tokeletespc.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban Felhasználó), valamint a tokeletespc.hu domain név alatt működő honlap üzemeltetője, az Sintesys Kft. (cím: 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi utca 52.; cégjegyzékszám: 13-09-120613; bejegyző hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróság; adószám: 14338690-2-13) mint a szolgáltatásokat nyújtó gazdasági társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) között létrejövő szerződés általános szerződési feltételeit jelentik, amelyeket a Felhasználó a szolgáltatások igénybe vételével kifejezetten elfogad és magára nézve kötelezőnek ismer el, valamint amelyeket mind a Szolgáltató, mind pedig a Felhasználó köteles figyelembe venni és betartani a közöttük létrejövő szerződéses jogviszony keretében.

1.2 A tokeletespc.hu weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3 A Szolgáltató adatai:
Cégnév: Sintesys Kft.
Székhely: 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi utca 52.
Cégjegyzékszám: 13-09-120613
Adószám: 14338690-2-13
Telefonszám: +36-31-7835295
E-mail cím: info@tokeletespc.hu

2. Regisztráció

2.1 A kezdőoldalon található “Regisztráció” menüpont alatti adatlap kitöltésével – egy e-mailcím és egy jelszó megadásával -, vagy a vásárlás utolsó lépéseként a “Pénztár” aloldalon található “Fiók létrehozása” checkbox bejelölésével és a kötelezően kitöltendő adatok megadásával kerülhet sor a regisztrációra. A Felhasználó a tokeletespc.hu weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, illetve az Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.2 A Felhasználó felel a regisztráció során adott adatok valóságáért és pontosságáért, a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatok valótlanságából és pontatlanságából eredő károkért a Szolgáltató semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó jelszavát elfelejti, illetve az illetéktelenek számára – bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból – hozzáférhetővé válik.

2.3 A Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az ügyfélszolgálatnak küldött e-maillel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A rendszerből a regisztráció törlését követően azonnal eltávolításra kerülnek a Felhasználó adatai, de ez nem érinti a korábban leadott megrendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítást követően az adatok visszaállítására nincs lehetőség.

3. Megrendelés

3.1 A megrendelést a tokeletespc.hu weboldalon keresztül a Felhasználó akár regisztráció nélkül is megteheti, amennyiben a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt kitölt a “Pénztár” oldalon. Amennyiben a Felhasználó valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, erre figyelmeztető hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.2 A megrendelés leadásához elsőként – a termék kiválasztását követően – a “Kosárba rakom” gombra kell kattintani. Ezután a termék bekerül a Felhasználó kosarába, melyet a fejlécben található “Kosár” ikonra kattintva tud elérni, illetve a későbbiekben itt tudja módosítani a kosár tartalmát pl.: terméket eltávolítani. Amennyiben a Felhasználó a kosár tartalmát véglegesítette, akkor a “Pénztár”, vagy a “Tovább a Pénztárhoz” gombra kattintva lehetséges a továbblépés. Ezt követően a Pénztár oldalon a Felhasználónak meg kell adnia a szükséges számlázási és szállítási adatokat, ki kell választania a szállítási és a fizetési módot, valamint el kell fogadnia a Felhasználási Feltételeket valamint az Adatvédelmi nyilatkozatot. Megrendelését a “Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja véglegesíteni.

3.3 A vételár minden esetben a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.4 A Szolgáltató fenntartja az árak megváltoztatásának jogát a tokeletespc.hu weboldalról rendelhető termékek esetében, azzal hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az esetleges árváltoztatás a már megrendelt termékek árát a Felhasználó számára kedvezőtlenül nem befolyásolja.

4. Ajánlati kötöttség, rendelés visszaigazolás

4.1 A Felhasználó által elküldött megrendelést a Szolgáltató késedelem nélkül, de legkésőbb 24 órán belül visszaigazolja. A visszaigazoló levél a Felhasználó számlázási címét, a megrendelt termék megnevezését és mennyiségét, a fizetés módját, valamint a termék árát tartalmazza.

E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és a Felhasználó között.

4.2 A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, továbbá figyelemmel van a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseire.

5. Szállítási és fizetési feltételek

5.1 A tokeletespc.hu weboldalon leadott megrendelések esetén kizárólag futárszolgálattal történő szállítási mód lehetséges, személyes átvételre nincs lehetőség. A termékek szállítási költsége minden esetben ingyenes.

5.2. A tokeletespc.hu weboldalon jelenleg háromféle fizetési mód áll a Felhasználók rendelkezésére: banki átutalás, bankkártyás fizetés, utánvétel.

5.2.1 Banki átutalásos fizetés

A Felhasználó megrendelését banki átutalással is ki tudja egyenlíteni. A Szolgáltató a megrendelés beérkezése után számlát küld a Felhasználó által megadott e-mail címre. A levélben és számlán is megtalálható a Szolgáltató bankszámlaszáma, valamint a pontos, fizetendő összeg. A Felhasználó a fizetendő összeget a visszaigazolást követő 1 héten belül köteles átutalni a Szolgáltató részére.

5.2.2 Bankkártyás fizetés

A weboldalon lehetőség van a bankkártyás fizetésre, mely a Barion rendszerén keresztül történik. A fizetéssel kapcsolatos további információkat a Barion weboldalán lehet megtekinteni.

5.2.3 Utánvétes fizetés

Ebben az esetben a Felhasználó utólag, a csomag megérkezésekor a futárszolgálat munkatársának fizeti ki megrendelése összértékét. Utánvétes megrendelés esetén a futárnak kizárólag készpénzzel lehet fizetni. Ebben az esetben bankkártyás fizetést nem fogadunk el.

6. Elállási jog

6.1 A Felhasználó a webáruházban történő vásárlás során kötött szerződéstől a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat, valamint elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Felhasználó egyértelmű nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi cégünk email címére (info@tokeletespc.hu) vagy az alábbi elérhetőségre:
Sintesys Kft., 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi utca 52.

Ebből a célból felhasználhatja az itt elérhető elállási nyilatkozat-mintát is.

A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. Az elállási jogot kizárólag fogyasztók gyakorolhatják. Fogyasztónak minősülnek az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyek.

6.2. A Fogyasztónak/Felhasználónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia a Szolgáltató részére. A termék visszajuttatásának költségei a Fogyasztót/Felhasználót terhelik. A Szolgáltató köteles a Felhasználó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríteni.

6.3. A Felhasználó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Felhasználót ezen felül egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megfizetését. Ha a Fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választotta, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a Szolgáltató nem köteles megtéríteni. A Szolgáltató továbbá követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenését, illetve ésszerű költségeinek – ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését a fogyasztó kifejezett kérésére határidő előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését. Amennyiben szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a Felhasználó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

6.4. Az elállás nem gyakorolható a Ptk. 1:5. §-ában meghatározott joggal való visszaélés tilalmába ütköző módon. Ennek megfelelően a Felhasználó csak akkor gyakorolhatja jogszerűen elállási jogát, ha a megvásárolt termékeket hiánymentesen juttatja vissza a Szolgáltatóhoz. Az elállási jog nem gyakorolható továbbá abban az esetben, ha a hibátlanul átvett terméket a Felhasználó olyan hibával kívánja átadni, amelyért a Szolgáltatót sem kellékszavatossági, sem jótállási felelősség nem terheli.

7. Jótállás

7.1 A Szolgáltató az általa értékesített termékekre 1 év jótállást vállal.

7.2 A Szolgáltató jótállási felelősségét kizárja a megvásárolt termék nem rendeltetésszerű használata, különösen a termék megrongálása, a nem a termékkel együtt szolgáltatott szoftver hibája vagy a termékre káros működése miatt. A Szolgáltató nem vállal jótállási felelősséget az olyan meghibásodásért, amelynek oka a termék átadását követően keletkezett.

7.3 A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik, azonban ha a jótállási igénnyel érintett termék hibájának oka a Szolgáltató jótállási felelősségi körén kívül esik, a Felhasználó viseli a jótállási igény érvényesítésével felmerült költségeket, valamint köteles megtéríteni a Szolgáltatónak az igény érvényesítésével felmerült minden költséget és kárt.

8. Szavatosság

8.1 Kellékszavatosság
A Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Felhasználó kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Fogyasztói szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek.

A Felhasználó az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
A vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.2 Termékszavatosság
Ingó dolog (termék) hibája esetén a Felhasználó – választása szerint – a 8.1 pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

9. Jogérvényesítési lehetőségek

9.1 A Szolgáltató vevőszolgálatot működtet a webáruházban történő vásárlással kapcsolatos tájékoztatás és a webáruházban történő vásárlás során kötött szerződések teljesítése során az együttműködés elősegítése, továbbá az esetleges fogyasztói panaszok és garanciális igények rendezése érdekében.

A vevőszolgálat elérhetőségei:
Telefonszám: +36-31-7835295
Email: info@tokeletespc.hu

9.2 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek:
A Felhasználó/Fogyasztó a termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából, vagy panaszának elutasítása esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően a Budapesti Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Amennyiben a Felhasználó/Fogyasztó a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a https://ec.europa.eu/odr linken található online vitarendezési platformon keresztül.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Web: bekeltet.hu
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében az eljárás megindulásáról szóló értesítés részére történt kézbesítésétől számított nyolc napon belül köteles írásos, a fogyasztó igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint esetlegesen a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását, továbbá az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait tartalmazó válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

10. Egyéb rendelkezések

10.1 A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy a weboldal, illetve a szolgáltatás bármely részét előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse. Ez a rendelkezés nem érinti a webáruházban történő vásárlás során már létrejött szerződések alapján fennálló jogviszonyok tartalmát.

10.2 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés, vagy a Felhasználó hozzájárulása nélkül az ÁSZF-et egyoldalúan módosítsa. A módosítás a tokeletespc.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) történő közzétételével lép hatályba, és ezt követően mind az Üzemeltetőre, mind pedig a Felhasználóra nézve kötelező erővel bír. A Szolgáltató által nyújtott bármely szolgáltatás igénybe vétele és használata a módosított ÁSZF elfogadását jelenti. Az ÁSZF Üzemeltető általi módosítása nem érinti a Szolgáltató és a Felhasználó között korábban létrejött szerződések feltételeit, azokra minden esetben a szerződés létrejöttének idején hatályos ÁSZF az irányadó.

Budapest, 2017. október 21.